Setkání Pražského klubu spisovatelů v Karlíně

Tres faciunt collegium, i my jsme se společně s Márií Schwingerovou a Liborem Richterem zjara vypravili navštívit stověžaté město. Samozřejmě jsme si dopřáli romantické jarní procházky po pamětihodnostech, ale hlavním cílem naší cesty byl Karlín. Tam jsme se v odpoledních hodinách na půdě Pražského klubu spisovatelů setkali k besedě, k níž nás jménem organizace již na podzim pozvala spisovatelka PhDr. Olga Nytrová.

Akce proběhla v prostorách fary CČSH a byla hojně navštívena nejen literáty.

Dostalo se nám vlídného a pozorného přijetí hostitelky, navíc našemu pořadu přidala lesku renomovaná spisovatelka Františka Vrbenská, která se ujala se sobě vlastním kouzlem moderování. Diskuse plynula v tónech lehkých i vážnějších, a občas jsme se dotklitéž věcí zcela zásadních. Jeden z těchto momentů mi utkvěl v paměti pevněji než ostatní:

Františka Vrbenská mne vyzvala, abych krátce shrnula, o čem vlastně román Zahrada je. Často kladený dotaz, ovšem zrovna na něj hledám pokaždé znovu poměrně obtížně odpověď, pokud se nemám pouštět rovnou do telegrafického líčení dějových linek a charakteristik postav. Vtom situaci zachraňuje Mária Schwingerová geniálně prostou obpovědí: Zahrada je především knihou o duši…

Nezbývá, než poděkovat vzácné alchymii toho okamžiku, který umožnil uchopit samotnou esenci. A samozřejmě oběma mým zasvěceným literárním přítelkyním.

Následovaly dotazy z pléna, spontánní rozhovory při číši vína a společné fotografování. Závěrem děkujeme Pražskému klubu spisovatelů za pozvání, účinkujícím i návštěvníkům za krásný zážitek.

Besedu provázela řada dotazů jak moderátorky Františky Vrbenské, tak zaujatých posluchačů. Bylo na co se ptát – na tvůrčí postupy, inspirační zdroje, vztah autora ke svým textům, na místo subžánru new adult fantasy (do něhož Zahrada zčásti spadá) v současné beletrii, na fenomén literárních postav, dokonce na autorčiny zkušenosti s psychologickou analýzou a arteterapií.

Vyhrazený čas málem nestačil, tím spíše, že cyklus Zahrada i samu Janu Richterovou lze právem pokládat za mimořádný literární zjev.

Málokdo vstoupí na knižní trh románovou prvotinou, v tomto případě celou pentalogií, která však působí vytříbeným, precizním a oduševnělým dojmem. Žádný literární pokus, ale vyzrálé, promyšlené dílo. Už prvý svazek Sféra (2013) vzbudil oprávněný zájem a sklidil vynikající kritiky. Následovaly Lovec (2014), Návrat (2015) a Velmistr (2016), v příštím roce bude publikován závěrečný díl.

Kultivovaný, napínavý příběh skupiny mladých lidí se odehrává v současnosti, mimořádnou hloubku i jedinečnost mu dodávají originálně pojaté fantastické a mystické prvky. Zároveň však spisovatelka dbá na velmi věrné, barvité zobrazení stávající reality. Neobvykle věrohodným způsobem spojuje přesně vykreslené prostředí a propracovanou psychologii postav s myticko-mystickými konotacemi, s podprahovým vnímáním a percepcí mnohotvárnosti univerza.

Vzniklo tak mimořádné dílo na pomezí magického realismu a netradiční fantasy, k němuž nenaleznete srovnatelně formovanou a kvalitní prózu nejen v Česku, ale ani v současné zahraniční literatuře.

Ačkoliv hodiny varovně připomínaly hostům odjezd vlaku, ještě se v přívětivém a povzbudivém prostředí „našeho Karlína“ neformálně debatovalo a hovořilo (dokonce i dlouho po jejich odchodu setrvali horliví besedníci). Přesto mnohé zůstalo toho březnového večera nedopovězeno…

Vyňato z textu PhDr. Františky Vrbenské

K setkání Pražského klubu spisovatelů v Karlíně dne 21. 3. 2017

 


Na Vyšehradě


Spisovatelky Olga Nytrová a Františka Vrbenská


S Františkou Vrbenskou a Márií Schwingerovou o Zahradě


Publikum


Publikum


Dotaz má spisovatel Tomáš Kepka


Výtvarnice E. Peroutková a V. Polívková


Neformální diskuse s nakladatelem Liborem Richterem


Závěrečná skupinová

Ohlédnutí za veletrhem

 

26. Podzimní knižní veletrh, který se konal 14. a 15. října 2016 v Havlíčkově Brodě Přivítal rekordní množství návštěvníků, zhruba 16 500. Ti se sjížděli nejen z Havlíčkova Brodu, ale z celé republiky, aby se setkali se spisovateli, překladateli, novináři a dalšími osobnostmi, vystupujícími v bohatém doprovodném programu. Také nám veletrh přichystal celou řadu inspirujících a příjemných zážitků.

Stánky byly trochu stěsnané, což tolik nevadí, pokud jste v příjemném sousedství. V našem bezprostředním okolí to bylo zvláště nakladatelství Runa, Literární noviny a stánek PEN klubu, kde jsem ve čtvrtek prodávala společně s paní Olgou Walló knihy českých autorů.

A zde je zlatý hřeb našeho veletržního programu. Velmistr právě pokřtěn, jeho kmotrou se stala ředitelka veletrhu Markéta Hejkalová.

Dva dny byly málo, nejen vzhledem k množství práce, bohaté programové nabídce, ale i kolegiálních či neformálně přátelských setkání. Na fotografiích se spisovatelkami Františkou Vrbenskou a Lydií Romanskou. Na pár slov se zastavila také Tereza Temnářka Matoušková, literární agentka Markéta Dočekalová a téměř v závěru události jsme si dopřály dokonce luxus dobré kávy se spisovatelkou Evou Tvrdou.